Hospicefilosofien

I gode hænder - når livet er allersværest...

Ordet hospice betyder herberg, og er en gammel tradition, som dateres helt tilbage til korstogenes tid. Den moderne hospicebevægelse har sit udgangspunkt i 1950'ernes London, hvor Dame Cicely Saunders oprettede det første moderne hospice, St. Christopher's Hospice. Det er herfra, at de danske hospicer har hentet inspiration.

Hospicefilosofien har et helhedssyn på patientens og de pårørendes situation, når helbredende behandling er udsigtsløs. Omdrejningspunkterne i hospicetankegangen er symptomkontrol, medinddragelse af pårørende, omsorg for efterladte, tværfaglighed, forskning og udvikling.

Hospice hjælper ved at anvende alle facetter af den lindrende behandling, pleje og omsorg, men også ved at undgå meningsløs behandling med avanceret teknologi, som kan opretholde livsfunktioner men ikke fastholde liv med mening.

På et hospice er der læger, sygeplejersker og andre specialister med erfaring inden for lindrende indsats. Den professionelle behandling og pleje går hånd i hånd med respekt for det enkelte menneskes særlige værdi og der gives en medmenneskelig omsorg, hvor de små og nære ting også tillægges betydning.

  • Hospice er for alle med en livstruende og alvorlig sygdom, hvor døden er nært forestående.
  • Ophold på hospice er gratis under loven om frit sygehusvalg
  • Omkring 20% af patienter på hospice lindres på en måde, så de kan udskrives igen.

”You matter because you are you, and you matter to the end of your life. We will do all we can not only to help you die peacefully, but also to live until you die."
- Dame Cicely Saunders, founder of the modern hospice movement