Kommende møder i Lederforeningen

Velkommen til Hospicelederforenings-konference marts 2022

Placering: Koldingfjord
Dato: 28. og 29. marts 2022
Deltagere: Hospicechefer
Klokkeslæt: den 28. marts kl. 09.30 – 29. marts kl. 13.00.

Tilmelding:
Pris:

Nutidens og fremtidens arbejds-plads, generationer og ledelse på de danske hospicer

Placering: Koldingfjord
Dato:
28. marts 2022
Deltagere:
Hospicechefer
Klokkeslæt:
KL. 09.30 – 17.00
Moderator: Forskningschef Marianne Levinsen

Arbejdsmarked og generationer på arbejdspladsen.

Kl. 09.40 – 11.00: Fremtidens arbejdsmarked og de mange generationer på arbejdspladsen, ved forsk-ningschef Marianne Levinsen.

  • De store forventninger til arbejde og arbejds-liv
  • Demografi og sundhedsarbejdsmarkedet
  • De mange generationer fra generation 68, generation Jensen, generation X, generation Y, og generation Z – motivation og værdier og forventninger til arbejdsplads, kollegaer og vilkår i øvrigt.
  • De mange forskellige ønsker og krav

Kl.11.00 – 11.15: Pause
Kl. 11.15 -11.40: Workshop – ”Nye indsigter og hvor-dan man kan bruge dem i det videre arbejde”.
Kl.11.40 -12.00: Opsamling fælles.
Kl.12.00 -13.00: Frokost
Kl.13.00 -14.00: Walk and Talk – ”Ledelse og min le-derroller – udfordringer for mig fremadrettet”.

Fremtidens ledelse, organisation og ikke mindst le-derrollen.

Kl.14.00 -15.00: Oplæg om ”fremtidens ledelse, or-ganisation og ikke mindst lederrollen” ved forsk-ningschef Marianne Levinsen.

  • Ledelsesteorier og tilgange
  • Organisation og hvordan slipper man bedst talenterne løs
  • Lederrollen og de mange facetter og nuancer
  • Bud på nye tilgange på fremtidens ar-bejdsplads

Kl. 15.00 -15.15: Pause
Kl.15.15 16.15: Workshop – ”Fremtidens ledelse og egen lederrolle – hvad skal der arbejdes med frem-adrettet”.
Kl. 16.15 -17.00: Opsamling og dialog i plenum.

Marianne Levinsen (Cand.scient.pol.), foredrags-holder, forskningschef og forfatter til 7 generatio-ner –værdier, forbrug, levevis nu og i fremtiden. Kan anbefales.

Generalforsamling

Den 29. marts kl. 09.30 – 10.30.
Dagsorden udsendes på mail.

Pause

Ledermøde

Den 29. marts kl. 10.450 – 13.00

Input til generalforsamling og ledermøde sendes senest den 14. marts til Birte Markfoged

Der vil blive udleveret en sandwich og drikkevarer til turen hjem.

Hilsen
Dorte, Birgitte og Karin


Dagsorden til generalforsamling

onsdag den 29.marts 2022 kl. 9.30 -10.30 Koldingfjord

Dagsorden ifølge vedtægter.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning V/Birte Markfoged
3. Regnskabsaflæggelse v/ Ragnhild Rabjerg
4. Behandling af indkomne forslag:
- Bestyrelsen har ikke forslag til ændringer.
- Medlemmer kan indsende forslag til bestyrelsen senest den 8.marts 2022.
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Der er et bestyrelsesmedlem p  valg, Karin Højgård Jeppesen indtrådt som suppleant – villig til valg
7. Valg af suppleant
8. Valg af 1 revisor
9. Eventuelt