Hospice Sydvestjylland

At hjælpe til at leve til man dør.

Hospice Sydvestjylland er et sted for alvorligt syge og døende og deres pårørende og den del af det øvrige sundhedsvæsen. Her yder vi en lindrende indsats med symptomlindring, omsorg, smertebehandling og sjælesorg for patienten og tilbyder samtidig vejledning og sjælesorg for deres pårørende, hvor den lindrende arkitektur på hospice  understøtter plejen og behandlingen.

Hospice Sydvestjylland bygger på værdier om at forsøge at gøre den sidste tid til en positiv del af livsforløbet, hvor der er rammer for en meningsfuld livskvalitet og hvor den enkelte behandles med respekt og tillid.

Jævnfør Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for den Palliative indsats 2011” varetages den specialiserede palliative indsats i et tværfagligt team af ansatte. På hospice er vi således sygeplejersker, læger, præst, psykolog, socialrådgiver, musikterapeut og en fysioterapeut ansat. Derudover har vi rengørings – og administrativpersonale ansat, samt  køkkenpersonale og en pedel. Alle i det tværfaglige team forsøger med hver deres indsats at afhjælpe patientens behov, der kan være opstået i forbindelse med sygdommen.

På hospice tilstræber såvel personale som frivillige, at gøre hver dag så god som muligt. Og da mange patienter ikke længere har mulighed for at tage til fx koncerter, udstillinger eller familiemiddage, sørger vores aktivitetsudvalg for løbende at trække forskellige former for underholdning til huset. Som en patient sagde: ” jeg troede slet ikke jeg kom til julefrokost i år”. Vi forsøger i vores valg af underholdning at favne bredt, da både patienter og pårørende er forskellige og har forskellig smag.

Hospice driver desuden en del kursus virksomhed, for at styrke udviklingen af den palliative pleje og medvirke til at hospice metoder formidles til det øvrige sundhedsvæsen.

Hospice Sydvestjylland ønsker at skabe åbenhed til det omgivende samfund  og øge kendskabet til hospice, det gør vi bla. ved at stille os til rådighed for talrige foredrag i foreninger, klubber, arbejdspladser og loger.

Adresse

  • Adresse: Finsensgade 25
  • Post nr. by: 6700 Esbjerg
  • Land: Denmark

Kontakt

Hospice Sydvestjylland